کمترین: 
906.9
بیشترین: 
920.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
906.9
زمان: 
3/24 09:30
قیمت لیر ترکیه امروز 24 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 906.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":906.9},{"date":"1397/03/24 09:20","price":920.9},{"date":"1397/03/24 09:30","price":906.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398