کمترین: 
1151
بیشترین: 
1152.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1152.4
زمان: 
3/24 09:30
قیمت درهم امارات امروز 24 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 24 خرداد 1397 , 1152.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":1152.4},{"date":"1397/03/24 09:20","price":1151},{"date":"1397/03/24 09:30","price":1152.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398