کمترین: 
4964.7
بیشترین: 
4993.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4993.8
زمان: 
3/24 09:30
قیمت یورو امروز 24 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 24 خرداد 1397 , 4993.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":4993.8},{"date":"1397/03/24 09:20","price":4964.7},{"date":"1397/03/24 09:30","price":4993.8}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398