کمترین: 
4227
بیشترین: 
4232
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4232
زمان: 
3/24 09:30
قیمت دلار امروز 24 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 24 خرداد 1397 , 4232 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 09:10","price":4232},{"date":"1397/03/24 09:20","price":4227},{"date":"1397/03/24 09:30","price":4232}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398