کمترین: 
1298.41
بیشترین: 
1303.18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1303.18
زمان: 
3/24 13:00
قیمت اونس طلا امروز 24 خرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 24 خرداد 1397 , 1303.18 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/24 00:30","price":1300.26},{"date":"1397/03/24 03:30","price":1299.87},{"date":"1397/03/24 04:00","price":1299.53},{"date":"1397/03/24 06:30","price":1298.42},{"date":"1397/03/24 07:00","price":1298.51},{"date":"1397/03/24 07:30","price":1298.41},{"date":"1397/03/24 08:00","price":1298.43},{"date":"1397/03/24 09:30","price":1299.26},{"date":"1397/03/24 10:00","price":1299.66},{"date":"1397/03/24 12:30","price":1302.55},{"date":"1397/03/24 13:00","price":1303.18}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398