کمترین: 
74.11
بیشترین: 
74.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.11
زمان: 
3/23 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 23 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 74.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 17:32","price":74.11}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398