کمترین: 
6880
بیشترین: 
7028
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6880
زمان: 
3/23 17:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 23 خرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 6880 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 14:00","price":7028},{"date":"1397/03/23 17:40","price":6880}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398