کمترین: 
712000
بیشترین: 
717000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
712000
زمان: 
3/23 16:36
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 23 خرداد 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 712000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 12:18","price":712000},{"date":"1397/03/23 13:18","price":715000},{"date":"1397/03/23 14:00","price":717000},{"date":"1397/03/23 15:00","price":715000},{"date":"1397/03/23 16:30","price":713500},{"date":"1397/03/23 16:36","price":712000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398