کمترین: 
710000
بیشترین: 
716000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
710000
زمان: 
3/23 17:36
قیمت ربع سکه امروز 23 خرداد 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 710000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 12:18","price":711000},{"date":"1397/03/23 13:18","price":714000},{"date":"1397/03/23 14:00","price":716000},{"date":"1397/03/23 15:00","price":714000},{"date":"1397/03/23 16:30","price":712500},{"date":"1397/03/23 16:36","price":711000},{"date":"1397/03/23 17:36","price":710000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398