کمترین: 
1240500
بیشترین: 
1283000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1257000
زمان: 
3/23 17:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 23 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 1257000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 12:00","price":1240500},{"date":"1397/03/23 12:18","price":1253000},{"date":"1397/03/23 13:48","price":1268000},{"date":"1397/03/23 14:00","price":1283000},{"date":"1397/03/23 15:00","price":1268000},{"date":"1397/03/23 16:00","price":1258000},{"date":"1397/03/23 17:36","price":1257000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398