کمترین: 
2419000
بیشترین: 
2449000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2433000
زمان: 
3/23 17:42
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 23 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 23 خرداد 1397 , 2433000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 12:00","price":2419000},{"date":"1397/03/23 12:18","price":2439000},{"date":"1397/03/23 13:48","price":2444000},{"date":"1397/03/23 14:00","price":2449000},{"date":"1397/03/23 15:48","price":2446500},{"date":"1397/03/23 16:00","price":2444000},{"date":"1397/03/23 17:00","price":2441500},{"date":"1397/03/23 17:06","price":2439000},{"date":"1397/03/23 17:36","price":2438000},{"date":"1397/03/23 17:42","price":2433000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398