کمترین: 
1237500
بیشترین: 
1280000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1255000
زمان: 
3/23 19:18
قیمت نیم سکه امروز 23 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 1255000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 12:00","price":1237500},{"date":"1397/03/23 12:18","price":1250000},{"date":"1397/03/23 13:48","price":1265000},{"date":"1397/03/23 14:00","price":1280000},{"date":"1397/03/23 15:00","price":1265000},{"date":"1397/03/23 16:00","price":1255000},{"date":"1397/03/23 17:36","price":1253000},{"date":"1397/03/23 19:18","price":1255000}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399