کمترین: 
2417000
بیشترین: 
2447000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2429000
زمان: 
3/23 19:18
قیمت سکه بهار آزادی امروز 23 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 2429000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 12:00","price":2417000},{"date":"1397/03/23 12:18","price":2437000},{"date":"1397/03/23 13:48","price":2442000},{"date":"1397/03/23 14:00","price":2447000},{"date":"1397/03/23 15:48","price":2444500},{"date":"1397/03/23 16:00","price":2442000},{"date":"1397/03/23 17:00","price":2439500},{"date":"1397/03/23 17:06","price":2437000},{"date":"1397/03/23 17:36","price":2432000},{"date":"1397/03/23 17:42","price":2427000},{"date":"1397/03/23 19:18","price":2429000}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398