کمترین: 
99
بیشترین: 
101
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
99
زمان: 
3/23 17:30
قیمت افغانی امروز 23 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 11:40","price":100},{"date":"1397/03/23 12:30","price":99},{"date":"1397/03/23 12:50","price":100},{"date":"1397/03/23 13:50","price":101},{"date":"1397/03/23 14:30","price":100},{"date":"1397/03/23 15:00","price":99},{"date":"1397/03/23 15:20","price":100},{"date":"1397/03/23 15:30","price":99},{"date":"1397/03/23 16:10","price":100},{"date":"1397/03/23 17:30","price":99}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398