کمترین: 
13
بیشترین: 
14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14
زمان: 
3/23 18:50
قیمت درام ارمنستان امروز 23 خرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 23 خرداد 1397 , 14 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":13},{"date":"1397/03/23 13:40","price":14},{"date":"1397/03/23 14:50","price":13},{"date":"1397/03/23 18:50","price":14}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398