کمترین: 
111
بیشترین: 
113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
112
زمان: 
3/23 17:50
قیمت روبل روسیه امروز 23 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 112 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":112},{"date":"1397/03/23 10:30","price":111},{"date":"1397/03/23 11:10","price":112},{"date":"1397/03/23 12:30","price":111},{"date":"1397/03/23 12:50","price":112},{"date":"1397/03/23 13:40","price":113},{"date":"1397/03/23 14:50","price":112},{"date":"1397/03/23 15:30","price":111},{"date":"1397/03/23 15:40","price":113},{"date":"1397/03/23 15:50","price":112},{"date":"1397/03/23 16:30","price":113},{"date":"1397/03/23 17:20","price":112},{"date":"1397/03/23 17:30","price":111},{"date":"1397/03/23 17:50","price":112}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398