کمترین: 
1749
بیشترین: 
1798
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1767
زمان: 
3/23 20:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 23 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 1767 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":1762},{"date":"1397/03/23 11:20","price":1763},{"date":"1397/03/23 11:40","price":1773},{"date":"1397/03/23 12:00","price":1778},{"date":"1397/03/23 12:20","price":1782},{"date":"1397/03/23 12:30","price":1768},{"date":"1397/03/23 12:40","price":1769},{"date":"1397/03/23 12:50","price":1774},{"date":"1397/03/23 13:00","price":1780},{"date":"1397/03/23 13:20","price":1778},{"date":"1397/03/23 13:40","price":1790},{"date":"1397/03/23 13:50","price":1794},{"date":"1397/03/23 14:00","price":1795},{"date":"1397/03/23 14:10","price":1798},{"date":"1397/03/23 14:30","price":1789},{"date":"1397/03/23 14:50","price":1780},{"date":"1397/03/23 15:00","price":1766},{"date":"1397/03/23 15:10","price":1767},{"date":"1397/03/23 15:20","price":1769},{"date":"1397/03/23 15:30","price":1749},{"date":"1397/03/23 15:40","price":1762},{"date":"1397/03/23 15:50","price":1771},{"date":"1397/03/23 16:10","price":1773},{"date":"1397/03/23 16:20","price":1776},{"date":"1397/03/23 16:30","price":1781},{"date":"1397/03/23 16:40","price":1783},{"date":"1397/03/23 16:50","price":1782},{"date":"1397/03/23 17:10","price":1781},{"date":"1397/03/23 17:20","price":1774},{"date":"1397/03/23 17:30","price":1757},{"date":"1397/03/23 17:50","price":1758},{"date":"1397/03/23 18:00","price":1764},{"date":"1397/03/23 18:20","price":1768},{"date":"1397/03/23 18:30","price":1760},{"date":"1397/03/23 18:50","price":1764},{"date":"1397/03/23 19:00","price":1763},{"date":"1397/03/23 19:20","price":1768},{"date":"1397/03/23 19:30","price":1767},{"date":"1397/03/23 19:40","price":1769},{"date":"1397/03/23 20:00","price":1766},{"date":"1397/03/23 20:20","price":1767}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398