کمترین: 
892
بیشترین: 
915
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
895
زمان: 
3/23 20:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 23 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 895 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":896},{"date":"1397/03/23 11:40","price":901},{"date":"1397/03/23 11:50","price":902},{"date":"1397/03/23 12:00","price":905},{"date":"1397/03/23 12:20","price":906},{"date":"1397/03/23 12:30","price":899},{"date":"1397/03/23 12:40","price":900},{"date":"1397/03/23 12:50","price":902},{"date":"1397/03/23 13:00","price":905},{"date":"1397/03/23 13:20","price":904},{"date":"1397/03/23 13:40","price":910},{"date":"1397/03/23 13:50","price":912},{"date":"1397/03/23 14:10","price":915},{"date":"1397/03/23 14:30","price":910},{"date":"1397/03/23 14:50","price":905},{"date":"1397/03/23 15:00","price":898},{"date":"1397/03/23 15:10","price":899},{"date":"1397/03/23 15:30","price":893},{"date":"1397/03/23 15:40","price":892},{"date":"1397/03/23 15:50","price":900},{"date":"1397/03/23 16:10","price":902},{"date":"1397/03/23 16:20","price":903},{"date":"1397/03/23 16:30","price":906},{"date":"1397/03/23 17:10","price":905},{"date":"1397/03/23 17:20","price":901},{"date":"1397/03/23 17:30","price":893},{"date":"1397/03/23 17:50","price":894},{"date":"1397/03/23 18:00","price":896},{"date":"1397/03/23 18:20","price":900},{"date":"1397/03/23 18:30","price":894},{"date":"1397/03/23 18:50","price":896},{"date":"1397/03/23 19:20","price":898},{"date":"1397/03/23 19:30","price":897},{"date":"1397/03/23 20:00","price":895},{"date":"1397/03/23 20:10","price":896},{"date":"1397/03/23 20:20","price":895}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398