کمترین: 
58
بیشترین: 
59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58
زمان: 
3/23 17:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 23 خرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 23 خرداد 1397 , 58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":58},{"date":"1397/03/23 11:50","price":59},{"date":"1397/03/23 12:30","price":58},{"date":"1397/03/23 12:40","price":59},{"date":"1397/03/23 15:00","price":58},{"date":"1397/03/23 15:20","price":59},{"date":"1397/03/23 15:30","price":58},{"date":"1397/03/23 15:50","price":59},{"date":"1397/03/23 17:20","price":58}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398