کمترین: 
103
بیشترین: 
106
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
104
زمان: 
3/23 18:00
قیمت روپیه هند امروز 23 خرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 23 خرداد 1397 , 104 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":104},{"date":"1397/03/23 12:00","price":105},{"date":"1397/03/23 12:30","price":104},{"date":"1397/03/23 13:00","price":105},{"date":"1397/03/23 13:20","price":104},{"date":"1397/03/23 13:40","price":105},{"date":"1397/03/23 14:10","price":106},{"date":"1397/03/23 14:30","price":105},{"date":"1397/03/23 15:00","price":104},{"date":"1397/03/23 15:30","price":103},{"date":"1397/03/23 15:50","price":104},{"date":"1397/03/23 16:30","price":105},{"date":"1397/03/23 17:20","price":104},{"date":"1397/03/23 17:30","price":103},{"date":"1397/03/23 18:00","price":104}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398