کمترین: 
5.7
بیشترین: 
5.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.8
زمان: 
3/23 15:50
قیمت دینار عراق امروز 23 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 5.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":5.8},{"date":"1397/03/23 13:40","price":5.9},{"date":"1397/03/23 14:50","price":5.8},{"date":"1397/03/23 15:40","price":5.7},{"date":"1397/03/23 15:50","price":5.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398