کمترین: 
812
بیشترین: 
831
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
815
زمان: 
3/23 20:10
قیمت کرون سوئد امروز 23 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 23 خرداد 1397 , 815 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":814},{"date":"1397/03/23 11:00","price":813},{"date":"1397/03/23 11:10","price":814},{"date":"1397/03/23 11:20","price":813},{"date":"1397/03/23 11:40","price":818},{"date":"1397/03/23 11:50","price":819},{"date":"1397/03/23 12:00","price":823},{"date":"1397/03/23 12:20","price":822},{"date":"1397/03/23 12:30","price":818},{"date":"1397/03/23 12:40","price":819},{"date":"1397/03/23 12:50","price":820},{"date":"1397/03/23 13:00","price":823},{"date":"1397/03/23 13:20","price":821},{"date":"1397/03/23 13:40","price":828},{"date":"1397/03/23 13:50","price":829},{"date":"1397/03/23 14:00","price":831},{"date":"1397/03/23 14:10","price":828},{"date":"1397/03/23 14:50","price":824},{"date":"1397/03/23 15:00","price":818},{"date":"1397/03/23 15:10","price":820},{"date":"1397/03/23 15:20","price":821},{"date":"1397/03/23 15:30","price":812},{"date":"1397/03/23 15:40","price":826},{"date":"1397/03/23 15:50","price":821},{"date":"1397/03/23 16:10","price":823},{"date":"1397/03/23 16:30","price":824},{"date":"1397/03/23 16:40","price":825},{"date":"1397/03/23 16:50","price":824},{"date":"1397/03/23 17:10","price":825},{"date":"1397/03/23 17:20","price":821},{"date":"1397/03/23 17:30","price":813},{"date":"1397/03/23 17:40","price":812},{"date":"1397/03/23 17:50","price":814},{"date":"1397/03/23 18:00","price":816},{"date":"1397/03/23 18:20","price":820},{"date":"1397/03/23 18:30","price":814},{"date":"1397/03/23 18:50","price":815},{"date":"1397/03/23 19:00","price":816},{"date":"1397/03/23 19:20","price":818},{"date":"1397/03/23 19:30","price":817},{"date":"1397/03/23 19:50","price":816},{"date":"1397/03/23 20:00","price":814},{"date":"1397/03/23 20:10","price":815}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398