کمترین: 
634
بیشترین: 
649
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
637
زمان: 
3/23 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 23 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 23 خرداد 1397 , 637 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":636},{"date":"1397/03/23 10:30","price":635},{"date":"1397/03/23 11:10","price":636},{"date":"1397/03/23 11:40","price":640},{"date":"1397/03/23 12:00","price":642},{"date":"1397/03/23 12:20","price":643},{"date":"1397/03/23 12:30","price":638},{"date":"1397/03/23 12:50","price":640},{"date":"1397/03/23 13:00","price":642},{"date":"1397/03/23 13:20","price":641},{"date":"1397/03/23 13:40","price":646},{"date":"1397/03/23 13:50","price":647},{"date":"1397/03/23 14:10","price":649},{"date":"1397/03/23 14:30","price":645},{"date":"1397/03/23 14:50","price":642},{"date":"1397/03/23 15:00","price":637},{"date":"1397/03/23 15:10","price":638},{"date":"1397/03/23 15:20","price":639},{"date":"1397/03/23 15:30","price":634},{"date":"1397/03/23 15:50","price":640},{"date":"1397/03/23 16:20","price":641},{"date":"1397/03/23 16:30","price":642},{"date":"1397/03/23 16:40","price":643},{"date":"1397/03/23 17:20","price":640},{"date":"1397/03/23 17:30","price":634},{"date":"1397/03/23 17:50","price":635},{"date":"1397/03/23 18:00","price":637},{"date":"1397/03/23 18:20","price":640},{"date":"1397/03/23 18:30","price":636},{"date":"1397/03/23 18:50","price":637},{"date":"1397/03/23 19:20","price":639},{"date":"1397/03/23 19:30","price":638},{"date":"1397/03/23 20:00","price":637}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398