کمترین: 
1095
بیشترین: 
1122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1098
زمان: 
3/23 20:20
قیمت یوان چین امروز 23 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 23 خرداد 1397 , 1098 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 10:10","price":1100},{"date":"1397/03/23 10:30","price":1098},{"date":"1397/03/23 11:10","price":1099},{"date":"1397/03/23 11:40","price":1105},{"date":"1397/03/23 12:00","price":1110},{"date":"1397/03/23 12:20","price":1111},{"date":"1397/03/23 12:30","price":1102},{"date":"1397/03/23 12:40","price":1103},{"date":"1397/03/23 12:50","price":1105},{"date":"1397/03/23 13:00","price":1109},{"date":"1397/03/23 13:20","price":1108},{"date":"1397/03/23 13:40","price":1115},{"date":"1397/03/23 13:50","price":1118},{"date":"1397/03/23 14:00","price":1117},{"date":"1397/03/23 14:10","price":1122},{"date":"1397/03/23 14:30","price":1115},{"date":"1397/03/23 14:50","price":1109},{"date":"1397/03/23 15:00","price":1101},{"date":"1397/03/23 15:10","price":1102},{"date":"1397/03/23 15:20","price":1103},{"date":"1397/03/23 15:30","price":1095},{"date":"1397/03/23 15:50","price":1104},{"date":"1397/03/23 16:10","price":1106},{"date":"1397/03/23 16:20","price":1108},{"date":"1397/03/23 16:30","price":1111},{"date":"1397/03/23 16:40","price":1112},{"date":"1397/03/23 16:50","price":1111},{"date":"1397/03/23 17:20","price":1106},{"date":"1397/03/23 17:30","price":1096},{"date":"1397/03/23 18:00","price":1100},{"date":"1397/03/23 18:20","price":1104},{"date":"1397/03/23 18:30","price":1097},{"date":"1397/03/23 18:50","price":1100},{"date":"1397/03/23 19:00","price":1099},{"date":"1397/03/23 19:20","price":1102},{"date":"1397/03/23 19:30","price":1101},{"date":"1397/03/23 20:00","price":1099},{"date":"1397/03/23 20:20","price":1098}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398