کمترین: 
96378.7
بیشترین: 
99146.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
99146.3
زمان: 
3/23 15:20
قیمت شاخص بورس امروز 23 خرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 99146.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:20","price":96445.2},{"date":"1397/03/23 09:30","price":96378.7},{"date":"1397/03/23 09:40","price":97569.7},{"date":"1397/03/23 09:50","price":96445.2},{"date":"1397/03/23 12:20","price":99005.0},{"date":"1397/03/23 12:30","price":99127.1},{"date":"1397/03/23 12:40","price":99128.6},{"date":"1397/03/23 12:50","price":99127.1},{"date":"1397/03/23 15:20","price":99146.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398