کمترین: 
2484.4
بیشترین: 
2484.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2484.4
زمان: 
3/23 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 23 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 23 خرداد 1397 , 2484.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":2484.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399