کمترین: 
67.2
بیشترین: 
67.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.2
زمان: 
3/23 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 23 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 67.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":67.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398