کمترین: 
13169.2
بیشترین: 
13169.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13169.2
زمان: 
3/23 09:10
قیمت بات تایلند امروز 23 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 23 خرداد 1397 , 13169.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":13169.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398