کمترین: 
1058
بیشترین: 
1058
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1058
زمان: 
3/23 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 23 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 1058 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":1058}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398