کمترین: 
3161.7
بیشترین: 
3161.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3161.7
زمان: 
3/23 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 23 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 23 خرداد 1397 , 3161.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":3161.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398