کمترین: 
355.9
بیشترین: 
355.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
355.9
زمان: 
3/23 09:10
قیمت دینار عراق امروز 23 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 355.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":355.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398