کمترین: 
10993.1
بیشترین: 
10993.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10993.1
زمان: 
3/23 09:10
قیمت ریال عمان امروز 23 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 23 خرداد 1397 , 10993.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":10993.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398