کمترین: 
1161.3
بیشترین: 
1161.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1161.3
زمان: 
3/23 09:10
قیمت ریال قطر امروز 23 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 23 خرداد 1397 , 1161.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":1161.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398