کمترین: 
1127.2
بیشترین: 
1127.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1127.2
زمان: 
3/23 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 23 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 23 خرداد 1397 , 1127.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":1127.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398