کمترین: 
13988.3
بیشترین: 
13988.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13988.3
زمان: 
3/23 09:10
قیمت دینار کویت امروز 23 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 13988.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":13988.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398