کمترین: 
489.1
بیشترین: 
489.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
489.1
زمان: 
3/23 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 23 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 23 خرداد 1397 , 489.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":489.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399