کمترین: 
4280
بیشترین: 
4280
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4280
زمان: 
3/23 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 4280 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":4280}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398