کمترین: 
3819.9
بیشترین: 
3819.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3819.9
زمان: 
3/23 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 23 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 23 خرداد 1397 , 3819.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":3819.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398