کمترین: 
920.9
بیشترین: 
920.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
920.9
زمان: 
3/23 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 23 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 920.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":920.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398