کمترین: 
5648.6
بیشترین: 
5648.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5648.6
زمان: 
3/23 09:10
قیمت پوند امروز 23 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 23 خرداد 1397 , 5648.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":5648.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398