کمترین: 
4964.7
بیشترین: 
4964.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4964.7
زمان: 
3/23 09:10
قیمت یورو امروز 23 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 23 خرداد 1397 , 4964.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":4964.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398