کمترین: 
4227
بیشترین: 
4227
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4227
زمان: 
3/23 09:10
قیمت دلار امروز 23 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 23 خرداد 1397 , 4227 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 09:10","price":4227}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398