کمترین: 
473.3
بیشترین: 
513.42
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
484
زمان: 
3/23 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 23 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 23 خرداد 1397 , 484 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 01:00","price":503},{"date":"1397/03/23 03:30","price":501},{"date":"1397/03/23 04:00","price":500.22},{"date":"1397/03/23 04:30","price":501},{"date":"1397/03/23 05:00","price":504.16},{"date":"1397/03/23 06:30","price":508},{"date":"1397/03/23 07:00","price":505.38},{"date":"1397/03/23 07:30","price":513.42},{"date":"1397/03/23 09:30","price":508.96},{"date":"1397/03/23 10:00","price":505.2},{"date":"1397/03/23 11:00","price":500.01},{"date":"1397/03/23 11:30","price":503.48},{"date":"1397/03/23 12:00","price":500.01},{"date":"1397/03/23 12:30","price":503.48},{"date":"1397/03/23 13:00","price":496.4},{"date":"1397/03/23 15:30","price":482},{"date":"1397/03/23 16:00","price":484},{"date":"1397/03/23 16:30","price":485.67},{"date":"1397/03/23 17:00","price":492},{"date":"1397/03/23 17:30","price":485.67},{"date":"1397/03/23 18:00","price":490.54},{"date":"1397/03/23 18:30","price":488.49},{"date":"1397/03/23 19:00","price":490.54},{"date":"1397/03/23 19:30","price":488.49},{"date":"1397/03/23 20:00","price":482.74},{"date":"1397/03/23 20:30","price":475.7},{"date":"1397/03/23 21:00","price":482.74},{"date":"1397/03/23 21:30","price":475.7},{"date":"1397/03/23 22:00","price":473.3},{"date":"1397/03/23 22:30","price":484}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398