کمترین: 
6236.6
بیشترین: 
6572.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6360.5
زمان: 
3/23 23:30
قیمت بیت کوین امروز 23 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 23 خرداد 1397 , 6360.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 00:30","price":6515.1},{"date":"1397/03/23 01:30","price":6527.3},{"date":"1397/03/23 03:30","price":6528.5},{"date":"1397/03/23 04:00","price":6505},{"date":"1397/03/23 05:30","price":6554.3},{"date":"1397/03/23 06:30","price":6550.1},{"date":"1397/03/23 07:00","price":6559.3},{"date":"1397/03/23 08:00","price":6545.6},{"date":"1397/03/23 09:30","price":6536.8},{"date":"1397/03/23 10:00","price":6568.1},{"date":"1397/03/23 10:30","price":6572.5},{"date":"1397/03/23 11:00","price":6571.2},{"date":"1397/03/23 11:30","price":6569.1},{"date":"1397/03/23 12:30","price":6561},{"date":"1397/03/23 13:30","price":6531.7},{"date":"1397/03/23 15:30","price":6448.6},{"date":"1397/03/23 16:00","price":6429.3},{"date":"1397/03/23 16:30","price":6422.5},{"date":"1397/03/23 17:00","price":6464.7},{"date":"1397/03/23 17:30","price":6464.8},{"date":"1397/03/23 18:00","price":6472.4},{"date":"1397/03/23 19:00","price":6448.6},{"date":"1397/03/23 20:00","price":6442.9},{"date":"1397/03/23 21:00","price":6381.2},{"date":"1397/03/23 21:30","price":6240},{"date":"1397/03/23 22:30","price":6236.6},{"date":"1397/03/23 23:00","price":6319.6},{"date":"1397/03/23 23:30","price":6360.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398