کمترین: 
1294.15
بیشترین: 
1296.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1294.60
زمان: 
3/23 15:30
قیمت اونس طلا امروز 23 خرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 23 خرداد 1397 , 1294.60 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/23 00:30","price":1295.67},{"date":"1397/03/23 01:00","price":1296.02},{"date":"1397/03/23 01:30","price":1296.08},{"date":"1397/03/23 03:30","price":1295.66},{"date":"1397/03/23 04:00","price":1295.68},{"date":"1397/03/23 04:30","price":1295.74},{"date":"1397/03/23 06:30","price":1295.07},{"date":"1397/03/23 09:30","price":1295.20},{"date":"1397/03/23 10:00","price":1295.11},{"date":"1397/03/23 10:30","price":1294.94},{"date":"1397/03/23 11:00","price":1295.86},{"date":"1397/03/23 11:30","price":1295.76},{"date":"1397/03/23 12:00","price":1295.86},{"date":"1397/03/23 12:30","price":1294.15},{"date":"1397/03/23 15:30","price":1294.60}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398