کمترین: 
6850
بیشترین: 
6850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6850
زمان: 
3/22 21:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 22 خرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 6850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 21:00","price":6850}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398