کمترین: 
98
بیشترین: 
100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
99
زمان: 
3/22 20:20
قیمت افغانی امروز 22 خرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 12:20","price":99},{"date":"1397/03/22 12:30","price":98},{"date":"1397/03/22 14:10","price":99},{"date":"1397/03/22 14:30","price":100},{"date":"1397/03/22 15:20","price":99},{"date":"1397/03/22 17:10","price":100},{"date":"1397/03/22 18:00","price":99},{"date":"1397/03/22 18:30","price":98},{"date":"1397/03/22 20:20","price":99}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398