کمترین: 
1220500
بیشترین: 
1238000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1238000
زمان: 
3/22 14:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 22 خرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 1238000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 12:18","price":1220500},{"date":"1397/03/22 12:30","price":1223000},{"date":"1397/03/22 13:00","price":1233000},{"date":"1397/03/22 14:36","price":1238000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398