کمترین: 
2364000
بیشترین: 
2414000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2414000
زمان: 
3/22 14:36
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 22 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 22 خرداد 1397 , 2414000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 12:18","price":2364000},{"date":"1397/03/22 12:30","price":2369000},{"date":"1397/03/22 13:00","price":2404000},{"date":"1397/03/22 14:36","price":2414000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398