کمترین: 
1217500
بیشترین: 
1235000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1235000
زمان: 
3/22 14:36
قیمت نیم سکه امروز 22 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 22 خرداد 1397 , 1235000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/22 12:18","price":1217500},{"date":"1397/03/22 12:30","price":1220000},{"date":"1397/03/22 13:00","price":1230000},{"date":"1397/03/22 14:36","price":1235000}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398